laktobacilů

Kodnazev
M963 Glucose Yeast Extract Agar
Pro stanovení počtů a kultivaci druhů rodu Lactobacillus z farmaceutických přípravků.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.