Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete poslat poštou, e-mailem na naši e-mailovou adresu info@himedia.cz nebo podat telefonicky na telefonním čísle +420 543 250 103, naši pracovníci jsou Vám k dispozici v pracovní dny v době 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hod. Objednávka musí zejména obsahovat:

  • obchodní jméno firmy, sídlo firmy, IČ, DIČ (je-li kupující plátcem DPH ), údaje o zápisu do OR a další povinné údaje
  • dodací adresu pro zboží
  • adresu pro případné zasílání faktur-daňových dokladů
  • kontaktní osobu a telefonické spojení
  • kód zboží dle katalogu nebo ceníku, název a požadované množství
  • případné další doplňující údaje

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Prodávající si vyhrazuje právo v nutných případech rozdělit objednávku na částečné dodávky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Na dodávky zboží lze v případě potřeby uzavřít kupní smlouvu.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Česká republika

  • Objednáné zboží je v ČR až na výjimky dopravováno firmou Česká pošta.

  • Při objednávce v ceně do 1000 Kč bez DPH platí kupující dopravné 139,15 Kč s DPH (115,- Kč bez DPH ). Při objednávce v ceně 1000 Kč bez DPH a vyšší, kupující dopravné neplatí.

Slovenská republika

  • Objednáné zboží na Slovensko dopravuje firma PPL nebo DPD.

  • Při objednávce v ceně do 45 € bez DPH platí kupující dopravné 15 €. Při objednávce v ceně 45 € bez DPH a vyšší, kupující dopravné neplatí.

 

Neúčtujeme balné ani žádné další poplatky.

Pokud máme Vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej do 7 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem, je dodací lhůta 4 - 6 týdnů.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Ihned po převzetí prosím překontrolujte úplnost zásilky dle dodacího listu a uplatněte případné reklamace k dodávce.

Potvrzenou kopii dodacího listu odešlete e-mailem, faxem nebo poštou na adresu prodávajícího.

PLATBA ZBOŽÍ

Pokud není dohodnuto jinak platba probíhá převodem na základě vystavené faktury se splatnosti 14 dnů na účet FIO Banka a.s.

Pro platby na Slovensku je možno využít účet u slovenské pobočky FIO Banka a.s.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na udanou adresu kupujícího.

Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i dodací list a fakturu-daňový doklad. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu-daňový doklad zaslat e-mailem nebo poštou na adresu určenou kupujícím v objednávce. Pokud o to kupující požádá, budou mu se zbožím dodány i certifikáty kvality výrobce pro jednotlivé šarže dodaného zboží.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést potřebné fakturační údaje a správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit fakturovanou cenu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.