Všeobecné podmínky

Podmínky používání internetových stránek firmy ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.

Vstupem na stránky firmy ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. (Dále jen stránky) dáváte najevo souhlas s níže uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše stránky.

Vlastnictví stránek

Stránky jsou vlastněny a provozovány společností ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou navštěvovat stránky bez jakýchkoli omezení. Je dovoleno prohlížet stránky a stahovat materiály pro vlastní potřebu, pokud budou respektovány ochranné značky, autorská práva a ostatní právní předpisy. Uživatelé nesmí kopírovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah internetových stránek, včetně textů, obrázků, pro veřejné nebo komerční účely bez písemného souhlasu společnosti ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.. Uživatelé také nesmí jakkoli využívat obsah stránek v rámci jiných internetových stránek.

Ochrana osobních údajů na tomto webu

Osobní údaje z kontaktního formuláře

Veškeré údaje a informace, které nám poskytnete použítím kontaktního formuláře (firma, jméno, e-mail, telefonní číslo) jsou považovány za důvěrné a nejsou předávány třetím stranám. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány a po ukončení komunikace jsou vymazány.

Osobní údaje získané automaticky

Webový server automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány pouze vlastními logy www serveru. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce a IP adresy. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale v některých případech by mohly identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. Takto získané informace jsou v našem oprávněném zájmu používány k vyhodnocení provozu webu a zlepšování jeho funkcí. Žádné z těchto údajů nejsou předávány třetí osobě

Cookies

Pro provoz webových stránech jsou použity pouze technické cookies, které se po ukončení seance mažou. Stránky nepoužívají žádné analytické ani marketingové cookies.

Údaje pro reklamu

Nepoužíváme žádný způsob agregace dat pro reklamní systémy,a to ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Odkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Internetové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. a společnost není žádným způsobem zodpovědná za obsah těchto stránek.

Obsah

Přestože se snažíme věnovat maximální péči tvorbě a údržbě svých internetových stránek, vzhledem k jejich rozsahu neručíme za správnost a aktuálnost veškerého obsahu. Společnost nenese žádnou právní zodpovědnost za obsah stránek, nebo škody vzniklé na základě jejich použití.

Autorská práva

Texty, obrázky, nákresy, databáze a jiné položky umístěné na stránkách i samotné internetové stránky jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu počítačových databází. Některé názvy, značky a loga na stránkách patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky. Uživatelé nemají žádné právo používat jakoukoli ochrannou známku zobrazenou na stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o., nebo třetí strany, která vlastní ochranné známky zobrazené na stránkách. Kopírování, úpravy, překlady nebo jakékoli jiné použití ochranných známek nebo jejich částí, zobrazených na stránkách, je přísně zakázáno.

Zodpovědnost

Materiály a obsah zobrazený na stránkách jsou poskytovány bez jakékoli záruky ze strany vlastníka. Vlastník nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku použití informací uvedených na stránkách.

Objednávání produktů

Přestože se snažíme splnit pokud možno všechny požadavky svých zákazníků, nemůžeme garantovat dostupnost všech produktů inzerovaných na firemních internetových stránkách. Společnost si vyhrazuje právo ukončit prodej jakéhokoli produktu uvedeného na internetových stránkách v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění.

Změna podmínek

Společnost si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat v jakémkoli okamžiku zde uvedené podmínky použití. Všechny tyto změny a aktualizace jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky stránek.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.