Management kvality

Společnost HiMedia Laboratories je certifikována pro systém managementu kvality dle EN ISO 13485:2016/9001:2015 a pro správnou výrobní praxi (WHO GMP)

Společenost ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. splňuje požadavky na systém managementu kvality dle ISO 9001:2016.

Ke každé dodané šarži výrobků je zasílán certifikát kvality:

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.