Živná média pro stanovení mikrobiálních limitů

Kodnazev
M1350 Aseptic Packing Line Medium
a fluid medium used in validating aseptic packing lines.
M1275 Buffered Peptone Water w/ NaCl
Jako předpomnožovací médium pro zvýšení záchytnosti zejména poškozených bakterií z potravin, dále pro přípravu a ředění vzorků. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu.
M117 Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
Pro testování povrchů po sanitaci a jako neutralizační ředicí roztok při testování kosmetických výrobků.
M858 M2 Agar
a semisynthetic culture medium used as a general purpose plate count Agar.
M1030 Maximum Recovery Diluent
Ochranné isotonické médium pro maximální záchyt a regeneraci mikroorganismů z různých zdrojů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 3100-2; 5541/1; 8261; 8199; 21528-2 a ČSN EN ISO 6887-1.
M244 Nutrient Broth w/ 1% Peptone
Obecně použitelné tekuté kultivační médium.
M1748 0.1% Peptone Salt Solution
use as diluent for different test method
M1622 Rinsing Fluid
used as a rinsing fluid in the membrane filtration procedure.
M1067 Sabouraud Chloramphenicol Agar
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M1500I Tryptone Salt Broth
Isotonické médium pro přípravu vzorků, zásobních suspenzí, desetinných ředění apod. v mikrobiologické praxi.
M079 Fuchsin Lactose Broth
for determination of ‘coliform’ titre in the bacteriological examination of water and other materials.
M1300 HiCrome™ Coliform Agar w/ SLS
selective agar for the simultaneous detection of total coliforms and Escherichia coli in water and food samples.
M1293 HiCrome™ ECC Agar
a differential medium recommended for presumptive identification of Escherichia coli and other coliforms in food and environmental samples.
M1702 MacConkey Agar RS
recommended for isolating and differentiating Gram negative enteric bacilli from specimens containing swarming strains of Proteus species.
M083A MacConkey Broth (Purple)
Pro detekci koliformních bakterií v mléce a vodě.
M796 MacConkey Broth Purple (Double Strength) w/ BCP
for the presumptive identification of coliforms from large samples.
M1186 PA Broth
Pro detekci koliformních bakterií z oplachové vody po desinfekci strojního zařízení nebo distribučního systému.
M1465 Rapid HiColiform Agar
for detection and confirmation of Escherichia coli and total coliforms on the basis of enzyme substrate reaction from water samples using a combination of chromogenic and fluorogenic substrate.
M1453 Rapid HiColiform Broth
for detection and confirmation of Escherichia coli and total coliforms on the basis of enzyme substrate reaction from water samples using a combination of chromogenic and fluorogenic substrate.
M027 Bismuth Sulphite Agar
Pro selektivní izolaci a předběžnou identifikaci druhů rodu Salmonella z klinických vzorků, vody, odpadní vody, potravin a dalších materiálů.
M025 Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Broth) (Twin Pack)
Pomnožovací médium pro izolaci druhů rodu Salmonella z potravin, mléčných výrobků, zdravotnických materiálů a klinických vzorků.
M1393 HiCrome™ MM Agar
recommended for identification and differentiation of Salmonella and non- Salmonella like Citrobacter from water samples.
M1296 HiCrome™ Salmonella Agar
for the isolation and differentiation of Salmonella species from coliforms by chromogenic method.
M1078 Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium)
for identification and differentiation of Salmonella species from members of Enterobacteriaceae, especially Proteus species.
M1082 Salmonella Differential Agar Modified (Twin pack)
Pro izolaci a diferenciaci salmonel od ostatních členů Enterobacteriaceae, zejména proteů.
M1282 Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium Base Modified
Polotuhé médium pro detekci pohyblivých druhů rodu Salmonella izolovaných ze vzorků potravin a prostředí.
M1742 Cetrimide Agar Base (w 1.3% Agar)
recommended for the selective isolation of Pseudomonas aeruginosa from various materials.
M1469 HiFluoro Pseudomonas Agar Base
Pro selektivní izolaci a fluorogenní detekci Pseudomonas aeruginosa z klinických i jiných vzorků.
M085 Pseudomonas Agar Base
S přídavkem selektivního suplementu pro selektivní izolaci druhů rodu Pseudomonas. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 13720 a ČSN EN 12780.
M406 Pseudomonas Isolation Agar Base
Pro selektivní izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa z klinických i dalších vzorků.
M464 Disinfectant Test Broth (Staphylococcus Aureus Enrichment Broth)
for enrichment of Staphylococcus aureus.
M1468 HiCrome™ Aureus Agar Base
recommended for isolation and identification of Staphylococci from environment samples.
M118 Mannitol Salt Agar Base
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M383 Mannitol Salt Broth
Selektivní médium pro izolaci patogenních stafylokoků.
M448 Tellurite Glycine Agar Base
for quantitative detection of coagulase positive Staphylococci from foods and other sources like skin, mucous membranes, faeces, soil and air.
M023 Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
Pro selektivní izolaci koaguláza pozitivních a mannitol fermentujících kmenů Staphylococcus aureus ze silně kontaminovaných vzorků potravin a z klinických vzorků.
M972 Bile Esculin Agar
Pro izolaci a presumptivní identifikaci enterokoků a streptokoků skupiny D z potravin a farmaceutických výrobků.
M340 Bile Esculin Agar Base
for differential isolation and presumptive identification of group D Streptococci in food and pharmaceutical products.
M419 Enterococcus Presumptive Broth
for detection of Enterococci in water and other materials of sanitary importance.
M1376 HiCrome™ Enterococci Broth
recommended for identification and differentiation of Enterococci from water samples.
M1108 M-Enterococcus Agar Base
Pro izolaci a stanovení počtu enterokoků ve vodě, odpadní vodě a v potravinách metodou membránové filtrace.
M1414 Rapid Hi-Enterococci Agar
Pro rychlou a snadnou detekci enterokoků ve vzorcích vody.
M549 Differential Reinforced Clostridial Broth Base
for the cultivation of Clostridia from water.
M1085 Modified Differential Clostridial Broth
for enumeration of Clostridia from food stuffs and other samples by the MPN technique.
M1276 Sauton’s Fluid Medium Base
for cultivation and enumeration of Mycobacteria, in accordance with IP.
M1287 Lactose Sulphite Broth Base
Pro detekci a stanovení počtu Clostridium perfringens při kontrole potravin, krmiv a farmaceutických přípravků. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7937 a Českému lékopisu (půda R).
M963 Glucose Yeast Extract Agar
Pro stanovení počtů a kultivaci druhů rodu Lactobacillus z farmaceutických přípravků.
M009 Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
Pro kultivaci aerobních, anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů a pro kontrolu sterility.
M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).
M290 Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných mikroorganismů a pro kontrolu mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů.
M1472 Sabouraud Glucose Agar Base w/ Antibiotics
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
FD196 TR Selective Supplement (Tetracycline Selective Supplement)
Pro selektivní kultivaci kvasinek a plísní.
M164 Antifungal Assay Agar
Pro stanovení antifungální aktivity farmaceutických výrobků i dalších materiálů plotnovou cylindrovou nebo diskovou metodou.
M013 Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud MediumFluid)
Pro kultivaci kvasinek a plísní a mykologickou kontrolu sterility farmaceutických přípravků.
M995 Malt Extract Agar Base Modified as per Thom and Church
Pro izolaci, kultivaci a stanovení počtů kvasinek a plísní.
M255 Malt Extract Broth Base
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních mikoorganismů.
M1128 Malt Extract Broth Modified as per Thom and Church
Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church for cultivation and enumeration of yeasts and moulds and to check sterility to detect presence of these organisms.
MH096 Potato Dextrose Agar
Pro stanovení mikrobiálních limitů kvasinek a plísní ve farmaceutických výrobcích. Složení přípravku odpovídá požadavkům harmonizované metody dle Českého lékopisu.
M063 Sabouraud Dextrose Agar
Pro kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních bakterií.
M449 Soyabean Casein Digest Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 (Microbial Content Test Agar)
Pro stanovení účinnosti sanitace obalů, nádob, povrchů strojního zařízení v kosmetickém průmyslu apod.
M125 Thermoacidurans Agar
for isolation of Bacillus thermoacidurans from food products.
M333 Wort Broth
Pro kultivaci a stanovení počtů kvasinek.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.