Média pro diagnostiku bakterií

Kodnazev
M893 CAL Agar (Cellobiose Arginine Lysine Agar)
for isolation and biochemical characterization of Yersinia enterocolitica.
M894 CAL Broth (Cellobiose Arginine Lysine Broth)
Pro selektivní izolaci a biochemickou charakterizaci Yersinia enterocolitica.
M495 Christensen Citrate Sulphite Agar
for differentiation of enteric bacilli on the basis of citrate utilization and hydrogen sulphide production.
M272 Coagulase Mannitol Agar Base
for primary isolation and identification of pathogenic Staphylococci from clinical specimens or for classifying pure cultures.
M277 Coagulase Mannitol Broth Base
Pro diferenciaci druhů rodu Staphylococcus na základě fermentace mannitolu a produkce koagulázy.
M159 Cystine Tryptone Agar
Pro uchovávání a subkultivaci bakterií, pro stanovení jejich pohyblivosti a schopnosti fermentovat uhlohydráty.
M241 Dextrose Mannitol Agar (Gillies Agar No. 1)
for detection of urease production, dextrose and mannitol fermentation for primary isolation of Salmonella and Shigella species.
M1358 ECD MUG Agar
for demonstrating the presence of Escherichia coli by fluorescence in UV and positive indole test while inhibiting accompanying intestinal flora.
M1386 Esculin Agar
for cultivation and differentiation of bacteria that can hydrolyze esculin and produce H2S.
M565 FNA Medium (Fluorescein Denitrification Agar)
for differentiation of Pseudomonas from other bacilli by their ability to reduce nitrates or nitrites to nitrogen gas (denitrification) and detection of fluorescein pigment.
M686 Gelatin Iron Agar
Pro diagnostické testy ztekucování želatiny a tvorbu sirovodíku.
M240 Gillies Agar No.2 (Sucrose Salicin Agar)
for detection of motility, hydrogen sulphide and indole production, fermentation of sucrose and salicin during identification of Salmonella and Shigella species.
M775 Hemmes Medium Base
for biochemical differentiation of Salmonella and Shigella species based on dextrose, lactose,sucrose fermentation, motility, hydrogen sulphide, indole and urease production.
M364 Indole Nitrate Medium (Tryptone Nitrate Medium)
for identification of microorganisms by means of nitrate reduction and indole production.
M078 Kligler Iron Agar
Pro diferenciaci a identifikaci gram-negativních bakterií na základě fermentace dextrosy, laktosy a produkce H2S.
M078I Kligler Iron Agar
Pro diferenciaci a identifikaci gram-negativních bakterií na základě fermentace glukosy, laktosy a produkce H2S. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 13720.
M078A Kligler Iron Agar, Modified
Pro diferenciaci a identifikaci gramnegativních bakterií na základě fermentace dextrosy, laktosy a produkce H2S. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10273.
M142 Kohn Two Tube Medium No.1 Base
for identification of Enterobacteriaceae on the basis of dextrose and mannitol fermentation and urease production.
M802 Kohn Two Tube Medium No.2
for identification of Enterobacteriaceae on the basis of sucrose and salicin fermentation, motility, hydrogen sulphide and indole production.
M1047 Lactose Lecithin Agar
Pro izolaci a diferenciaci histotoxických druhů Clostridium sp. z klinických vzorků.
M1070 Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ Tryptophan
Pro konfirmaci Escherichia coli ze vzorků pitné vody jednozkumavkovým testem.
M1230 Lysine Arginine Iron (LAI) Agar
for the isolation and presumptive identification of Yersinia species from milk and milk products.
M377 Lysine Iron Agar
for differentiation of enteric organisms especially Salmonella arizonae, based on their ability to decarboxylate or deaminate lysine and to form hydrogen sulphide (H2S).
M330 Lysine Lactose Broth
for determination of lysine decarboxylase activity of lactose non fermenting members of Enterobacteriaceae especially Salmonellae.
M378 MIO Medium (Motility Indole Ornithine Medium)
Pro identifikaci kmenů čeledi Enterobacteriaceae na základě stanovení pohyblivosti, dekarboxylace ornithinu a produkce indolu.
M1076 MIU Medium Base
Základ pro detekci pohyblivosti, ureasy a indolu.
M1320 Mannitol Motility Nitrate Medium
for studying mannitol fermentation, nitrate reduction and motility of bacteria.
M770 Mannitol Motility Test Medium
Pro studium fermentace manitolu a pohyblivosti bakterií.
M847 Motility-Indole-Lysine Medium (MIL Medium)
Pro identifikaci bakterií čeledi Enterobacteriaceae na základě stanovení pohyblivosti, indolu, lysin deaminázy a lysin dekarboxylázy.
M514 Motility Medium S Base
Pro detekci pohyblivosti bakterií na základě měření redukce TTC.
M630 Motility Nitrate Medium, Buffered
for isolation and detection of Clostridium perfringens on the basis of motility and nitrate test.
M630I Motility Nitrate Medium, Buffered
Pro izolaci a detekci Clostridium perfringens na základě stanovení pohyblivosti a redukce nitrátů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 7937.
M515 Motility Sulphide Medium
for detection of motility and hydrogen sulphide production by pure cultures.
M781 Phenylalanine Malonate Broth(Shaw & Clarke Medium)
for differentiation of members of Enterobacteriaceae on the basis of their ability to utilize malonate and produce pyruvic acid from phenylalanine.
M181 SIM Medium
Pro diferenciaci enterobakterií na základě produkce sirovodíku, indolu a pohyblivosti.
M299 Sorbitol Iron Agar
for cultural identification and differentiation of enteropathogenic Escherichia coli which do not ferment sorbitol.
M021 Triple Sugar Iron Agar
Pro diferenciaci enteropatogenních bakterií na základě schopnosti fermentovat uhlohydráty a produkovat sirovodík. Složení přípravku odpovídá požadavkům Českého lékopisu (půda M).
M021I Triple Sugar Iron Agar
Pro diferenciaci enteropatogenních bakterií na základě schopnosti fermentovat uhlohydráty a produkovat sirovodík. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 8914 a ČSN EN ISO 21567.
M320 Tryptone Dextrose Agar
for studying motility and fermentation of dextrose by aerobes as well as anaerobes.
M321 Tryptone Lactose Iron Agar
for identification of anaerobes on the basis of motility, hydrogen sulphide production and lactose fermentation.
M906 B.C. Motility Test Medium
for testing motility of Bacillus cereus.
M294 Edwards and Bruner Semisolid Medium
for detection of motility and separation of H and O phases of enteric bacilli.
M243 H Broth
for preparation of “H” antigen, used in the identification and differentiation of Salmonella species.
M1215 Listeria Motility Medium
Pro testování pohyblivosti Listeria monocytogenes. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10560 a ČSN EN ISO 11290-1; -2; Změna A1.
M260 Motility Test Medium
Pro stanovení pohybu u bakterií.
M930 Motility Test Medium (Edwards and Ewing)
for testing motility of enteric bacteria.
M1191 Semisolid Nutrient Agar
Pro kultivaci čisté kultury izolovaných salmonel před jejich serotypizací (H-antigen). Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6579 a 21567.
M319 Tryptone Agar Base
for determination of motility and carbohydrate fermentation reactions of aerobes and anaerobes.
M112 Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
Pro stanovení mikrobiální ureasové aktivity, zejména u druhů rodu Proteus.
M112I Urea Agar Base (Christensen)
Pro stanovení mikrobiální ureasové aktivity, zejména u druhů rodu Proteus. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6579 a 21567.
M111 Urea Broth Base
recommended for the identification of bacteria on the basis of urea utilization, specially for the differentiation of Proteus, Salmonella and Shigella species.
M1370 Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)
for detection of microbial utilization of acetamide.
M339 Acetate Differential Agar
for the differentiation of Shigella species from members of the genus Escherichia.
M235 Ammonium Phosphate Agar
for detecting the ability of microorganisms to utilize ammonium phosphate as a source of nitrogen.
M363 Carbon Utilisation Agar
for characterization of Streptomyces on the basis of carbon utilisation source.
M143 Christensen Citrate Agar
for differentiation of enteric pathogens and coliforms based on citrate utilization.
M483 Gluconate Test Medium
for detection of gluconate oxidizing microorganisms.
M1324 Ketogluconate Broth
for use in identifying bacteria that can utilize a-ketogluconate.
M069 Koser Citrate Medium
to differentiate Escherichia coli and Enterobacter aerogenes on the basis of citrate utilization.
M382 Malonate Broth
Pro rozlišení druhů rodů Enterobacter a Escherichia na základě schopnosti utilizovat malonát.
M779 Malonate Broth, Ewing Modified
for differentiation of members of Enterobacteriaceae on the basis of malonate utilization.
M872 Phenol Red Tartrate Agar
for identification and differentiation of Salmonellae on the basis of tartarate utilization.
M411 Simmons Agar Base
a synthetic medium recommended for differentiation between faecal coliform and members of the aerogenes group on the basis of citrate utilization.
M099 Simmons Citrate Agar
Pro diferenciaci bakterií čeledi Enterobacteriaceae na základě schopnosti využívat citran jako zdroj uhlíku. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10273 a ČSN P ISO/TS 22964.
M972I Bile Esculin Agar
Pro izolaci a identifikaci Yersinia enterocolitica na základě hydrolýzy eskulinu.
M1382 Esculin Fermentation Broth
for cultivation and differentiation of bacteria which hydrolyze esculin.
M1054 Hippurate Hydrolysis Broth
for detection of hippurate hydrolyzing microorganisms.
M743 L.D. Esculin Agar
for identification of anaerobic bacteria especially Bacteroides species on the basis of esculin hydrolysis.
M107 Starch Agar
for detection of starch hydrolyzing microorganisms.
M107D Starch Agar
Pro testování hydrolýzy škrobu mikroorganismy.
M157 Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
Pro detekci a stanovení počtu lipolytických mikro-organismů.
M1240 Campylobacter Nitrate Broth
Pro diferenciaci a identifikaci druhů rodu Campylobacter na základě redukce nitrátů.
M072 Nitrate Agar
K detekci bakterií schopných redukovat dusičnany na dusitany .
M439 Nitrate Broth
K identifikaci bakterií na základě jejich schopnosti redukovat dusičnany na dusitany.
M1543 King’s Medium A Base
for the non selective isolation, cultivation and pigment production of Pseudomonas species.
M1544 King’s Medium B Base
Pro neselektivní izolaci, kultivaci a produkci pigmentu druhů rodu Pseudomonas.
M120 Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
Pro detekci fluoresceinu produkovaného druhy rodu Pseudomonas.
M119 Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
Pro detekci pyocyaninu produkovaného druhy rodu Pseudomonas.
M230 Anaerobic Agar w/o Dextrose
for carbohydrate fermentation studies and for studies of hemolytic activity of clostridia, streptococci and other organisms.
M229 Anaerobic Agar w/o Dextrose and Eh Indicator
for the isolation and identification of anaerobic pathogens and for the studies of hemolytic activity of Clostridia, Streptococci and other anaerobic organisms.
M073 Blood Agar Base (Infusion Agar)
for isolation and cultivation of many fastidious pathogenic microorganisms after addition of blood.
M834 Blood Agar Base No. 2
Základ pro přípravu krevního agaru. Po přídavku krve lze použít pro kultivaci nutričně náročných patogenních mikroorganismů bez ovlivnění jejich hemolytických reakcí.
M834A Blood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar
Základ pro přípravu krevního agaru. Po přídavku krve lze použít pro kultivaci nutričně náročných patogenních mikroorganismů bez ovlivnění jejich hemolytických reakcí. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10560, ČSN EN ISO 7932 a 11290-1; -2, změna A1.
M089 Blood Agar Base w/ low pH
Základ pro přípravu krevního agaru. Po přídavku krve lze použít pro izolaci a kultivaci nutričně náročných patogenních mikroorganismů (např. Neisseria spp., Streptococcus spp.).
M144 Columbia Blood Agar Base
Jako účinný základ pro přípravu krevního agaru, čokoládového agaru a dalších selektivních resp. identifikačních médií. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10272-1,-2 a Českého lékopisu (půda Q).
M1301 Sheep Blood Agar Base
with addition of sheep blood, gives improved haemolytic reactions of organisms.
M097 Tryptose Blood Agar Base
Pro izolaci nutričně náročných mikroorganismů a stanovení hemolytických reakcí.
M450 Tryptose Blood Agar Base w/ Yeast Extract
with or without added blood it can be used for culturing fastidious microorganisms.
M987 Lactose Gelatin Medium, Modified
for detection and presumptive identification of Clostridium perfringens from foods in accordance with AOAC.
M987I Lactose Gelatin Medium, Modified
Pro detekci Clostridium spp. z potravin. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN 13401.
M060 Nutrient Gelatin
for detection of gelatin liquefaction by proteolytic microorganisms.
M610 Thiogel Medium
for cultivation of strictly anaerobic, aerobic as well as facultative microorganisms and for the identification of pure cultures on the of basis of their ablility to liquefy gelatin.
M1425 Hottinger Broth
for cultivation of less fastidious microorganisms and determination of indole in accordance with USSR State Pharmacopoeia.
M180 Lead Acetate Agar
for detection of hydrogen sulphide producing enteric bacteria.
M637 Modified V.P. Broth
for performing VP test.
M440 Peptone Iron Agar
for detection of hydrogen sulphide production by microorganisms.
M311 Sulphite Agar
for detection of thermophilic sulphide producing anaerobes.
M463 Tryptone Water (Tryptone Broth)
for detection of indole producing microorganisms.
M463I Tryptone Water
Pro zjišťování tvorby indolu koliformními bakteriemi.
M1339 Tryptophan Medium
Pro konfirmaci izolovaných kmenů Escherichia coli indolovým testem. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 8914 a ČSN EN ISO 6579; 16654 a 21567.
M1037 BHI w/ 6.5% NaCL
for selective cultivation of salt tolerant microorganisms.
M1068 Modified Salt Broth
for differentiation of enterococcal group D Streptococci from non enterococcal group D Streptococci.
M936 Potassium Cyanide Broth Base w/o KCN
for differentiation of the members of Enterobacteriaceae on the basis of potassium cyanide tolerance.
M1290 Salt Broth, Modified
for the cultivation and differentiation of the enterococcal group D Streptococci from nonenterococcal group D Streptococci based on salt tolerance.
M735 Egg M Medium
for determination of proteolytic activity and carrying stock cultures of anaerobic microorganims.
M1043 Egg Yolk Agar Base, Modified
Pro identifikaci anaerobních bakterií na základě reakce s vaječným žloutkem tj. stanovením lecitinázové, lipásové a proteolytické aktivity .
M744 L.D. Egg Yolk Agar Base
for detecting lecithinase activity of anaerobic microorganisms.
M200 Casitose Broth
for production of staphylococcal enterotoxin for use in Cat test and in serological studies.
M910 Casitose Yeast Extract Broth (CAYE)
for cultivation of Vibrio cholerae cultures while testing their enterotoxigenicity.
M974 Craig’s Medium
for cultivation of Vibrio cholerae to determine its enterotoxigenicity.
M854 E.T. Medium
for mass cultivation of Clostridia for enterotoxin production.
M942 Saline Agar
for alpha-toxin detection in Clostridium perfringens.
M313 Todd Hewitt Broth
Pro kultivaci druhů rodu Streptococcus zejména serologické skupiny A a pro serologické studie.
M969 Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base w/o Trypsin
Pro stanovení typu toxinů produkovaných kmeny Clostridium botulinum.
M619 Arginine Dihydrolase Broth
Pro detekci bakterií produkujících arginin dihydrolázu.
M501 Decarboxylase Agar Base
for differentiation of bacteria on the basis of their ability to decarboxylate the amino acid added to the medium.
M393 Decarboxylase Broth Base, Moeller
Pro diferenciaci bakterií na základě schopnosti dekarboxylace aminokyselin.
M912 Decarboxylase Test Medium Base (Falkow)
for testing amino acid decarboxylase activity.
M915 Dihydrolase Broth Base
for studying dihydrolase reaction of Vibrio parahaemolyticus.
M376 Lysine Decarboxylase Broth
Pro identifikaci suspektních kolonií salmonel na základě pozitivní dekarboxylace lysinu a k rozlišení od lysin-negativních citrobakterů.
M376I Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone
Pro identifikaci enterobakterií a pro konfirmaci suspektních kolonií salmonel na základě pozitivní dekarboxylace lysinu a k rozlišení od lysin negativních citrobakterů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 6579; 10273; 21567; ČSN ISO 8914 a ČSN P ISO/TS 22964.
M687 Moeller Decarboxylase Broth w/ Lysine HCl
Pro diferenciaci bakterií na základě jejich schopnosti dekarboxylovat L-lysin.
M688 Moeller Decarboxylase Broth w/ Ornithine HCl
Pro diferenciaci bakterií na základě jejich schopnosti dekarboxylovat L-ornithin.
M689 Moeller Decarboxylase Broth w/ Arginine HCl
Pro diferenciaci bakterií na základě jejich schopnosti dekarboxylovat L-arginin hydrochlorid.
M1223 Ornithine Decarboxylase Broth
Pro stanovení schopnosti mikroorganismů dekarboxylovat ornithin. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10273; 21567 a ČSN P ISO/TS 22964.
M281 Phenylalanine Agar
Pro rozlišení druhů rodů Proteus a Providencia od ostatních bakterií čeledi Enterobacteriaceae na základě průkazu aktivity fenylalanindeaminázy.
M482 DNase Test Agar Base
Pro detekci deoxyribonukleasové aktivity mikro-organismů, zejména pro identifikaci patogenních stafylokoků.
M1419 DNase Test Agar w/ Methyl Green
for detection of deoxyribonuclease activity of bacteria and fungi, and especially for identification of pathogenic Staphylococci.
M1041 DNase Test Agar w/ Toluidine Blue
for detection of deoxyribonuclease activity of microorganisms.
M741 DNase Test Agar Base w/o DNA
with the addition of DNA it is used for detection of deoxyribonuclease activity of bacteria and fungi.
M613 Toluidine Blue DNA Agar
Pro detekci termostabilní deoxyribonukleázové aktivity mikroorganismů.
M978 Anaerobic Fermentation Medium Base
for the detection of fermentation reactions of anaerobic microorganisms.
M885 Andrade Peptone Water
Jako základní médium pro studium fermentace uhlohydrátů bakteriemi.
M909 Andrade Peptone Water w/ HM Extract
as a basal medium for studying fermentation reactions, particularly of members of the Enterobacteriaceae.
M401 Blue Agar
a general purpose nutrient medium containing an acid base indicator, with appropriate additions it can be used in carbohydrate fermentation studies.
M676 Bromo Cresol Purple Broth Base
Pro studium fermentace uhlohydrátů čistými kulturami mikroorganismů. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21567.
M351 CHO Medium Base
is a basal medium to which carbohydrates may be added for use in fermentation studies of anaerobic bacteria.
M301 EMB Agar Base
a basal medium to which different carbohydrates and other test substances may be added for differentiation and study of various enteric bacteria.
M919 Fermentation Medium Base for C. perfringens
for studying fermentation reaction of Clostridium perfringens with added carbohydrate.
M825 Fermentation Medium for Neisseriae
for studying fermentation reaction of Neisseria species.
M379 MOF Medium (Marine Oxidation Fermentation Medium)
for differentiation of marine bacteria on the basis of fermentative and oxidative metabolism of carbohydrates.
M1024 MacConkey Agar Base
Pro stanovení fermentace uhlohydrátů (přidaných jednotlivě či ve směsi) koliformními bakteriemi.
M395 OF Basal Medium
Pro diferenciaci gramnegativních bakterií na základě fermentativního resp. oxidativního metabolismu uhlohydrátů.
M028 Peptone Water (10 g/l Peptic digest)
Jako růstové médium pro nenáročné mikroorganismy a jako základ pro studium fermentace uhlohydrátů bakteriemi.
M028I Peptone Water w/ Phenol Red
Jako růstové médium pro nenáročné mikroorganismy a jako základ pro stanovení fermentace cukrů bakteriemi. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10273 a ČSN P ISO/TS 22964.
M053 Phenol Red Agar Base
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií, na základě jejich schopnosti fermentovat přidané uhlohydráty.
M054 Phenol Red Broth Base
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií, na základě jejich schopnosti fermentovat přidané uhlohydráty.
M279 Phenol Red Broth Base w/HM Extract
highly nutritive basal medium which can be used to study fermentation of carbohydrates.
M098 Purple Agar Base
for preparation of carbohydrate media used in fermentation studies for the cultural identification of pure cultures of enteric and other microorganims.
M284 Purple Broth Base
Pro studium fermentace cukrů bakteriálními kmeny zejména enterobakteriemi, pro účely jejich identifikace.
M284D Purple Broth Base
Pro studium fermentace cukrů bakteriálními kmeny, zejména Listeria monocytogenes a enterobakteriemi. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 10560 a ČSN EN ISO 11290-1; -2, změna A1.
M190 Thioglycollate Medium w/o Dextrose
Pro kultivaci širokého spektra anaerobních, mikroaerofilních i aerobních mikroorganismů a pro studia fermentace uhlohydrátů.
M1463 Bromo Cresol Purple Broth w/ Dextrose
for identification of Escherichia coli and coliform bacteria from water samples.
M1265 Bromo Cresol Purple Broth w/ Lactose
for identification of Escherichia coli and coliform bacteria from water samples.
M057 Double Sugar Agar, Russell
for differentiation of Gram-negative enteric bacilli on the basis of their ability to ferment dextrose and lactose with or without gas formation.
M827 Fermentation Medium for Staphylococcus
Pro studium fermentace glukosy druhy rodů Staphylococcus a Micrococcus.
M1746 Glucose Agar
recommended for differentiation of Enterobacteriaceae in urine, water and food samples
M860 Glucose Broth
for study of dextrose fermentation where pH indicator is not desired.
M871 Hugh Leifson Glucose Medium
for differentiation of Staphylococci from Micrococci on the basis of anaerobic fermentation of glucose.
M826 Hugh Leifson Medium
for detecting aerobic and anaerobic breakdown of glucose.
M1235 King’s OF Medium Base
for studying oxidation-fermentation of carbohydrates by Campylobacter species.
M1527 Lactose Peptone Water
for lactose fermentation studies.
M114 Litmus Lactose Agar
for differentiation of lactose fermenting and lactose non fermenting microorganisms.
M1624 Mannitol Agar w/Prilion
selective agar used for isolation and differentiation of Salmonellae from Proteus species.
M055 Phenol Red Dextrose Agar
for Dextrose fermentation studies of microorganisms.
M270 Phenol Red Lactose Agar
for Lactose fermentation studies of microorganisms.
M271 Phenol Red Maltose Agar
for Maltose fermentation studies of microorganisms.
M571 Phenol Red Mannitol Agar
for Mannitol fermentation studies of microorganisms.
M273 Phenol Red Sucrose Agar
for Sucrose fermentation studies of microorganisms.
M1200 Phenol Red Adonitol Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat adonitol.
M1014 Phenol Red Arabinose Broth
for Arabinose fermentation studies of microorganisms.
M056 Phenol Red Dextrose Broth
for Dextrose fermentation studies of microorganisms.
M617 Phenol Red Dulcitol Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat dulcitol.
M1135 Phenol Red Galactose Broth
for Galactose fermentation studies of microorganims.
M1017 Phenol Red Inositol Broth
for Inositol fermentation studies of microorganisms.
M275 Phenol Red Lactose Broth
for Lactose fermentation studies of microorganisms.
M275I Phenol Red Lactose Broth
Pro stanovení fermentačních schopností koliformních bakterií.
M276 Phenol Red Maltose Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat maltosu.
M570 Phenol Red Mannitol Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat mannitol.
M1013 Phenol Red Raffinose Broth
for Raffinose fermentation studies of microorganisms.
M1183 Phenol Red Rhamnose Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat ramnosu.
M1011 Phenol Red Salicin Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat salicin.
M1012 Phenol Red Sorbitol Broth
for Sorbitol fermentation studies of microorganisms.
M1016 Phenol Red Starch Broth
for Starch fermentation studies of microorganisms.
M274 Phenol Red Sucrose Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat sacharosu.
M1201 Phenol Red Trehalose Broth
for Trehalose fermentation studies of microorganisms.
M1015 Phenol Red Xylose Broth
Pro diagnostiku čistých kultur bakterií na základě jejich schopnosti fermentovat xylosu.
M1364 Rhamnose Broth
for demonstration of rhamnose fermentation (Listeria monocytogenes).
M1193 Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP
Pro izolaci a stanovení počtů bakterií čeledi Enterobacteriaceae a Bacillus cereus v potravinách.
M844 Saccharose Broth
for identification of saccharose fermenting microorganisms.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.