ISO Norms

INFO - PŮDY HIMEDIA PRO MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ DLE PLATNÝCH NOREM

Rozbor požadavků na živné půdy dle výše uvedených norem ukázal, že komerčně dostupné půdy od různých výrobců jsou často jiného složení a konečného pH. Ve spolupráci s firmou HiMedia Laboratories Ltd. byly proto modifikovány formulace některých běžně dodávaných živných půd nebo zavedeny zcela nové produkty označené na konci katalogového čísla písmenem "I" (ISO GRADE).

Živné půdy HiMedia uvedené véto Informaci odpovídají svým složením a výsledným pH požadavkům příslušné normy, pokud není uvedeno jinak. V některých případech, označených [*], jsou uvedeny rozdíly mezi složením půdy dle normy a půdou HiMedia.

Přípravky a látky HiMedia označené v textu jsou klasifikovány dle zákona 350/2011 Sb. v platném znění, jako nebezpečné. Přípravky a látky jsou řádně označeny a je k nim dodáván Bezpečnostní list. Živné půdy předepsané některými normami (zejména staršími normami ČSN) a neuvedené v této Informaci firma HiMedia Laboratories Ltd. v požadovaném složení nedodává.

Věříme, že tyto Informace Vám pomohou při výběru živných půd a stanou se Vašim žádaným pomocníkem. Jsme si vědomi toho, že i přes naši snahu mohou být v předkládaných Informacích některé nepřesnosti nebo neúplnosti. Oceníme proto Vaše případné připomínky a podněty k odstranění.

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.