Mléko a výrobky na bázi mléka

ČSN ISO 8870 (56 0641)   -   PRŮKAZ TERMONUKLEÁZY PRODUKOVANÉ KOAGULÁZOPOZITIVNÍMI STAFYLOKOKY

a) Agar s DNA a toluidinovou modří O
M613IToluidine Blue DNA agar    
b) Bujon z mozkosrdcové infuze
M210IBHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.