Mléko

ČSN ISO 8552 (57 0548)   -   STANOVENÍ POČTU PSYCHROTROFNÍCH MIKROORGANISMŮ

Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda)
Kultivační půda
M 1213Modified Skim Milk Agar
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.