Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 7937 (56 0091)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Technika počítání kolonií.
a) Agar s metabisulfitem a cykloserinem bez vaječného žloutku (SC)
M 837IPerfringens Agar Base    
s přídavkem
FD014T.S.C. Supplement (Perfringens T.S.C. Supplement)
b) Tekutá thioglykolátová půda
M009Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)    
c) Půda k testování fermentace laktózy a redukce siřičitanu (půda LS)
M1287Lactose Sulphite Broth Base
dle předpisu s přídavkem roztoků:
- disiřičitanu disodného
GRM707Sodium metabisulphite Purified     
- citranu železitoamonného
GRM 476Ammonium ferric citrate Green     
d) Půda k testování pohyblivosti a redukce nitrátů
M630IMotility Nitrate Medium Buffered
e) Půda k testování fermentace laktózy a zkapalňování želatiny
M987ILactose Gelatin Medium Modified
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.