Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 7932 (56 0092)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU PRESUMPTIVNÍHO BACILLUS CEREUS

Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
a) Plotnová agarová půda
M1139Modified MYP Agar Base
nebo
M636MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)
* Rozdíl ve složení - * [norma: enzymatický hydrolyzát kaseinu 10,0 g/l; HiMedia u obou půd: masový pepton 10,0 g/l]
s přídavkem
FD003Polymyxin B Selective Supplement    
a s přídavkem žloutkové emulze
FD045Egg Yolk Emulsion (50ml / 100 ml per vial)
b) Agar s ovčími krvinkami
M834Blood Agar Base No. 2
nebo
M834ABlood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar
s přídavkem 5-7 ml defibrinované ovčí krve
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.