Jogurt

ČSN ISO 7889 (56 1420)   -   STANOVENÍ POČTU CHARAKTERISTICKÝCH MIKROORGANISMŮ

Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C
Okyselená půda MRS
M 641Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar)
b) Kultivační půda M17
M 1019M17 Agar w/o Lactose
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.