Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 7251 (56 0107)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU A STANOVENÍ POČTU PRESUMPTIVNÍCH ESCHERICHIA COLI

Technika nejvýše pravděpodobného počtu
a) Selektivní pomnožovací tryptózová půda s laurylsulfátem
M 080Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
b) Půda EC (selektivní medium)
M 127 IEC Broth
c) Peptonová voda bez indolu
M 463Tryptone Broth (Tryptone Water)
- činidlo k průkazu indolu
R 008Kovacs’ Indole Reagent    
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.