Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 6888-3 (56 0089)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU KOAGULÁZAPOZITIVNÍCH STAFYLOKOKŮ (Staphylococcus aureus a další druhy)

Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN
a) Půda podle Giolittiho a Cantoniho
M 584 IGiolitti-Cantoni Broth Base
s přídavkem
FD 052Potassium Tellurite 1% (1 ml per vial)
b) Roztok agaru
GRM 026Agar powder Bacteriological
c) Agarová půda podle Baird-Parkera
M 043Baird Parker Agar Base
s přídavkem
FD 046Egg Yolk Tellurite Emulsion (50ml / 100 ml per vial)
d) Agarová půda (Baird-Parker) s králičí plasmou a fibrinogenem
M 1736Baird Parker Agar Base (FPT)
s přídavkem
FD 195Fibrinogen Plasma Trypsin Inhibitor Supplement
e) Bujón z mozkosrdcové infuze
M 210 IBHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.