Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 6888-2 (56 0089-2)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU KOAGULÁZAPOZITIVNÍCH STAFYLOKOKŮ (Staphylococcus aureus a další druhy)

Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem
Agarová půda (Baird-Parker) s králičí plasmou a fibrinogenem
M 1736Baird Parker Agar Base (FPT)
s přídavkem
FD 195Fibrinogen Plasma Trypsin Inhibitor Supplement
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.