Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 6887-5 (56 0102)   -   ÚPRAVA ANALYTICKÝCH VZORKŮ, PŘÍPRAVA VÝCHOZÍ SUSPENZE A DESETINÁSOBNÝCH ŘEDĚNÍ

Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků
a) Fyziologický roztok s peptonem
M1500ITryptone Salt Broth
b) Peptonový roztok
RM001Peptone Bacteriological
c) Fosfátový roztok
GRM249Potassium biphosphate A.R.
(Chemikálie k přípravě roztoku)
d) Pufrovaná peptonová voda
M614Buffered Peptone Water
e) Roztok citranu sodného
GRM1415tri-Sodium citrate dihydrate A.R.
(Chemikálie k přípravě roztoku)
f) Roztok hydrogenfosforečnanu didraselného
GRM168di-Potassium hydrogen phosphate A.R.
(Chemikálie k přípravě roztoku)
g) Pufrovaná peptonová voda s bromkresolovou červení
M614Buffered Peptone Water
s přídavkem
I003Bromocresol Purple Indicator
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.