Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 6887-2 (56 0102)   -   ÚPRAVA ANALYTICKÝCH VZORKŮ, PŘÍPRAVA VÝCHOZÍ SUSPENZE A DESETINÁSOBNÝCH ŘEDĚNÍ

Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků
a) Fyziologický roztok s peptonem
M17480.1% Peptone Salt Solution
b) Tlumivá peptonová voda
M614Buffered Peptone Water
c) Fyziologický roztok s peptonem a bromkresolovou červení
M17480.1% Peptone Salt Solution
s přídavkem
I003Bromocresol Purple Indicator
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.