Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102)   -   ÚPRAVA ANALYTICKÝCH VZORKŮ, PŘÍPRAVA VÝCHOZÍ SUSPENZE A DESETINÁSOBNÝCH ŘEDĚNÍ

Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění
a) Ředící roztok
M17480.1% Peptone Salt Solution
b) Tlumivá peptonová voda
M614Buffered Peptone Water
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.