Mléko a mléčné výrobky

ČSN ISO 6730 (56 0120)   -   STANOVENÍ POČTU JEDNOTEK TVOŘÍCÍCH KOLONIE PSYCHROTROFNÍCH MIKROORGANISMŮ

Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C.
Kultivační půda
M 1213Modified Skim Milk Agar
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.