Mléko a mléčné výrobky

ČSN ISO 6611 (57 0109)   -   STANOVENÍ POČTU JEDNOTEK VYTVÁŘEJÍCÍCH KOLONIE KVASINEK A/NEBO PLÍSNÍ TVOŘÍCÍCH KOLONIE

Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C.
a) Agar s kvasničným extraktem, glukózou a oxytetracyklinem
M639IOxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base)
s přídavkem oxytetracyklinu
FD032Oxytetra Selective Supplement
b) Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem
M1008Chloramphenicol Yeast Glucose Agar    
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.