Mikrobiologie potravin a krmiv.

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (56 0088)    -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU, STANOVENÍ POČTU A SÉROTYPIZACE BAKTERIÍ RODU SALMONELLA

Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu
a) Neselektivní pomnožovací médium
M 1494 IBuffered Peptone Water
b) Polotuhé selektivní médium dle Rappaporta a Vassiliadise (půda MSRV)
M 1282Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium Base Modified
s přídavkem
FD 096Novobiocin Supplement    
c) Agar s xylózou, lyzinem a deoxycholanem (agar XLD)
M 031 IXLD Agar Modified
d) Živný agar
M 087 INutrient Agar 1.5%
e) TSI Agar
M 021 ITriple Sugar Iron Agar
f) Agar s močovinou (podle Christensena)
M 112 IUrea Agar Base Christensen
s přídavkem
FD 048Urea 40% (5 ml per vial)
g) Půda k testování dekarboxylace lysinu
M 376 ILysine Decarboxylase Broth w/o Peptone
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.