ČSN (Československá státní norma)

ČSN 56 0095   -   Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

Živný agar se sacharózou
M1269Nutrient Agar No.2
s přídavkem 100,0 g sacharózy na 1000 ml půdy
GRM134Saccharose Extra pure
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.