ČSN (Československá státní norma)

ČSN 56 0084   -   Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

a) Agar s tryptonem, kvasničným extraktem a glukózou
M 091Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.