Mikrobiologie potravinového řetězce.

ČSN EN ISO 4833-2 (56 0083)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO POČTU MIKROORGANISMŮ

Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Agarová půda k počítání mikroorganismů (PCA)
M091Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Referenční půda ke stanovení produktivity PCA
M290Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.