Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 4832 (56 0085)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU KOLIFORMNÍCH BAKTERIÍ

Technika počítání kolonií
a) Selektivní půda s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučí a laktózou (VRBL)
M049AViolet Red Bile Agar (1.2%)
b) Konfirmační půda: Bujon s laktózou, žlučí a briliantovou zelení (konfirmační médium)
M121IBrilliant Green Bile Broth
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.