Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN P ISO/TS 21872-2 (56 0651)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU POTENCIÁLNĚ ENTEROPATOGENNÍCH BAKTERIÍ RODU VIBRIO

Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae
a) Alkalizovaná peptonová voda s vyšším obsahem soli (ASPW)
M1887Alkaline Saline Peptone Water (ASPW)
b) Agar s thiosulfátem, citranem, žlučí a sacharosou (TCBS)
M189TCBS Agar
c) Agar s dodecylsulfátem sodným, polymyxinem B a sacharosou (SDS)
M1155SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Polymyxin Sucrose Agar)
s přídavkem
FD003Polymyxin B Selective Supplement    
d) Agar s celobiosou, polymyxinem B a kolistinem (CPC)
M1241CPC Agar Base
s přídavkem 0,1 g citranu železitého/1000 ml půdy (RM 169 Ferric citrate)
a s přídavkem
FD110CPC Supplement
e) Agar s vyššímm obsahem soli (SNA)
M950TN Agar
* Rozdíl ve složení - [norma: masový extrakt 5 g/l a pepton 3 g/l; HiMedia: enzymatický hydrolyzát kaseinu 10 g/l)]
f) Činidlo k průkazu oxidázy
DD018Oxidase Discs (50 discs / vl)
nebo
GRM445NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine     
Dihydrochloride (Chemikálie k přípravě roztoku)
g) TSI agar s vysokým obsahem soli
M021ITriple Sugar Iron Agar
s přídavkem 9,0 g NaCl na 1000 ml půdy
h) Půda s vysokým obsahem soli k testovaní dekarboxylace L-ornithinu
M1223Ornithine Decarboxylase Broth
s přídavkem 10,0 g NaCl na 1000 ml půdy
ch) Půda s vysokým obsahem soli k testovaní dekarboxylace L-lyzinu
M376ILysine Decarboxylase Broth w/o Peptone
s přídavkem 10,0 g NaCl na 1000 ml půdy
i) Půda s vysokým obsahem soli k testovaní dihydrolázy argininu
M1644L-Arginine Dihydrolase Medium Modified
s přídavkem 10,0 g NaCl na 1000 ml půdy
j) Činidlo k průkazu b-galaktozidázy
DD008ONPG (50 discs / vl)
nebo
RM582o-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside
(Chemikálie k přípravě roztoku)
k) Půda s vysokým obsahem soli k testovaní indolu
M1339Tryptophan Medium
s přídavkem 5,0 g NaCl na 1000 ml půdy
- činidlo k průkazu indolu
R008Kovacs’ Indole Reagent    
l) Peptonová voda s různým obsahem soli
M028Peptone Water
s přídavkem 0, 20, 60, 80 nebo 100 g NaCl na 1000 ml půdy
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.