Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 21871 (56 0628)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRO STANOVENÍ NÍZKÝCH POČTŮ PRESUMPTIVNÍCH BACILLUS CEREUS

Technika MPN a metoda průkazu
a) Tekutá selektivní půda: sojová půda s tryptonem a polymyxinem (TSPB)
M011Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)
s přídavkem
FD200PEMBA Supplement
b) Selektivní agar s polymyxinem, pyruvátem, vaječným žloutkem, manitolem a bromthymolovou modří (PEMBA)
M1484Polymyxin Pyruvate Egg Yolk Mannitol Bromothymol Blue Agar Base (PEMBA)
s přídavkem
FD200PEMBA Supplement
a s přídavkem žloutkové emulze
FD045Egg Yolk Emulsion (50ml / 100 ml per vial)
c) Agar s manitolem, vaječným žloutkem a polymyxinem (MYP)
M1139Modified MYP Agar Base
* Rozdíl ve složení - [norma: enzymatický hydrolyzát kaseinu 10,0 g/l; HiMedia: masový pepton 10,0 g/l]
nebo
M636MYP Agar Base (Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base)
* Rozdíl ve složení - [norma: enzymatický hydrolyzát kaseinu 10,0 g/l; HiMedia: masový pepton 10,0 g/l]
s přídavkem
FD200PEMBA Supplement
a s přídavkem žloutkové emulze
FD045Egg Yolk Emulsion (50ml / 100 ml per vial)
d) Barvicí roztoky pro mikroskopickou identifikaci
- roztok malachitové zeleně a safraninu
K006Schaeffer & Fulton’s Spore Stains - Kit (contains S028 and S029)
(obsahuje 5% roztok malachitové zeleně (S 028) a 0,5% roztok safraninu (S 029))
- roztok sudanové černě B
GRM260Sudan black B Certified
(Chemikálie k přípravě roztoku)
f) Agar s beraní krví
M290Casein Soyabean Digest Agar (Soyabean Casein Digest Agar) (Tryptone Soya Agar)
s přídavkem beraní krve dle předpisu
nebo
M1956Sheep Blood Agar Base Modified
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.