Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 21528-2 (56 0096)   -   HORIZONTÁLNÍ METODY PRO PRŮKAZ A STANOVENÍ POČTU BAKTERIÍ ČELEDI ENTEROBACTERIACEAE

Část 2: Technika počítání kolonií.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.