Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 21527-2 (56 0650)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU KVASINEK A PLÍSNÍ

Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95
a) Dichloran glycerolový agar (DG18)
M1129Dichloran Glycerol Medium Base    
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.