Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury

ČSN ISO 17792 (56 0643)   -   STANOVENÍ POČTU BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ FERMENTUJÍCÍCH CITRÁTY

Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C
a) Ředicí roztok
M17480.1% Peptone Salt Solution
b) Půda podle Nickelse a Leesmenta s X-gal
M1712HiCrome™ Nickels and Leesment Medium
c) Půda podle Nickelse a Leesmenta s X-gal a s přídavkem vankomycinu
M1712HiCrome™ Nickels and Leesment Medium
s přídavkem
FD245HiCrome™ Nickels & Leesment Selective Supplement
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.