Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 17410 (56 0119)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU PSYCHROTROFNÍCH MIKROORGANISMŮ

a) Neselektivní půda k počítání mikroorganismů (PCA)
M091Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.