Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 16654 (560118)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU ESCHERICHIA COLI O157

a) Půda pro pomnožení: modifikovaný bujon s hydrolyzáty soji a kaseinu (mTSB)
M1654Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin
nebo
M1286IModified Soyabean Bile Broth Base
s přídavkem
FD290Novobiocin Selective Supplement    
b) První selektivní izolační půda: MacConkey agar s teluričitanem draselným, cefiximem a sorbitolem (TC-SMAC)
M298IMacConkey Sorbitol Agar Base
s přídavkem
FD147Tellurite - Cefixime Supplement    
c) Druhá pevná selektivní půda pro izolaci
nebo
s přídavkem
FD187HiCrome™ EC O157 : H7 Selective Supplement    
d) Živný agar
M087INutrient Agar 1.5%
e) Půda s tryptonem a tryptofanem k průkazu indolu
M1339Tryptophan Medium
- činidlo k průkazu indolu
R008Kovacs’ Indole Reagent    
f) Promývací roztok – modifikovaný 0,01N fosfátový pufr pH 7,2
M1341Modified Phosphate Buffer
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.