Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 16649-3 (56 0079)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU beta–GLUKURONIDÁZO- POZITIVNÍCH ESCHERICHIA COLI

Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu (ISO 16649-3:2015)
a) Modifikovaná glutamanová půda s mineralní složkou
M643Mineral Modified Glutamate Medium Base (Double Strength) (Twin pack)
b) Selektivní agar s tryptonem, žlučovými solemi a glukuronidem
M1295IHiCrome™ E. coli Agar
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.