Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 16649-2 (56 0079)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU beta–GLUKURONIDÁZOPOZITIVNÍCH ESCHERICHIA COLI

Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu
a) Agar s tryptonem, žlučovými solemi a glukuronidem (TBX)
M1295IHiCrome™ E. coli Agar
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.