Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 16649-1 (56 0079)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU beta- GLUKURONIDÁZOPOZITIVNÍCH ESCHERICHIA COLI

Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu
a) Resuscitační půda – minerálně modifikovaný glutamanový agar
M643IMinerals Modified Glutamate Agar Base (Twin Pack)
b) Selektivní agar s tryptonem, žlučovými solemi a glukuronidem (TBX)
M1295IHiCrome™ E. coli Agar
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.