Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 15214 (56 0117)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU MEZOFILNÍCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ

Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
a) Kultivační půda – agar MRS
M641ILactobacillus MRS Agar (MRS Agar)
* Rozdíl ve složení - [norma: masový extrakt 10,0 g/L, kvasničný extrakt 4,0 g/L; HiMedia: Beef Extract 8,0 g/L, Yeast Extract 5,0 g/L];
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.