Mléko a mléčné výrobky

ČSN ISO 11866-2 (56 0098)   -   STANOVENÍ POČTU PRESUMPTIVNÍCH ESCHERICHIA COLI

Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím membrán
a) Resuscitační půda: minerální modifikovaný glutámový agar
M643IMinerals Modified Glutamate Agar Base (Twin Pack)
b) Selektivní půda: agar s tryptonem a žlučovými solemi
M961Tryptone Bile Agar
c) Činidlo k průkazu indolu
R008Kovacs’ Indole Reagent    
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.