Mikrobiologie potravinového řetězce.

ČSN EN ISO 11290-2 (56 0093)   -   Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp.

Část 2: Metoda stanovení počtu
Tlumivá peptonová voda
M614Buffered Peptone Water
B.1) Neselektivní agar s tryptonem, sójovým peptonem a kvasničným extraktem (TSYEA)
M1214Tryptone Soya Yeast Extract Agar
B.2) Agar pro listerie podle Ottavianiho a Agostiho (ALOA)
M1540L. mono Differential Agar Base    
s přídavkem tří suplementů
FD212L. mono Selective Supplement I    
FD213L. mono Selective Supplement II    
FD214L. mono Enrichment Supplement I
B.4) Agarová půda k testování pohyblivosti
M1215Listeria Motility Medium
B.5) Agar s ovčí krví
M834ABlood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar
s přídavkem defibrinované ovčí krve dle předpisu
B.8) Půda pro CAMP (Christie, Atkins, Munch-Petersen) test
M834ABlood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar
B.9) Bujon k testování využívání cukrů (rhamnózy a xylózy) - základ půdy
M284DPurple Broth Base
cukry:
a) disky pro fermentační testy
DD010Rhamnose
DD014Xylose
b) chemikálie k přípravě roztoků
RM062L(+) Rhamnose monohydrate
GRM111D(+)Xylose
B.10) Činidla pro Voges-Proskauerovou (VP) reakci
M070FMR-VP Medium w/ 0.5% NaCl Modified
Chemikálie k přípravě roztoku
GRM13921-Naphthol
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.