Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 10272-2 (56 0126)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU A STANOVENÍ POČTU CAMPYLOBACTER spp.

Část 2: Technika počítání kolonií
a) Ředicí roztoky
M17480.1% Peptone Salt Solution
M614Buffered Peptone Water
b) Modifikovaný deoxycholátový agar s aktivním uhlím a cefoperazonem (mCCDA)
M887Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base
s přídavkem
FD135CCDA Selective Supplement    
c) Krevní agar Columbia
M144Columbia Blood Agar Base
s přídavkem sterilní defibrinované ovčí krve dle předpisu
d) Zjišťování morfologie a pohyblivosti - bujon pro brucely
M348Brucella Broth Base
e) Průkaz oxidázy
DD018Oxidase Discs (50 discs / vl)
nebo
GRM445NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine     
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.