Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN EN ISO 10272-1 (56 0126)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA PRŮKAZU A STANOVENÍ POČTU CAMPYLOBACTER spp.

Část 1: Metoda průkazu
a) Bujon podle Boltona - základ půdy
M1592Bolton Broth Base    
s přídavkem sterilní defibrinované koňské krve podrobené lýze dle předpisu
a s přídavkem
FD231Bolton Selective Supplement    
b) Modifikovaný deoxycholátový agar s aktivním uhlím a cefoperazonem (mCCDA)
M887Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base
s přídavkem
FD135CCDA Selective Supplement    
c) Druhá izolační půda podle volby např.: Agar podle Prestona
M939Preston Agar Base
s přídavkem sterilní defibrinované koňské krve podrobené lýze dle předpisu
s přídavkem
FD158Campylobacter Selective Supplement-IV, Modified    
d) Krevní agar Columbia
M144Columbia Blood Agar Base
s přídavkem sterilní defibrinované ovčí krve dle předpisu
e) Zjišťování morfologie a pohyblivosti - bujon pro brucely
M348Brucella Broth Base
f) Průkaz oxidázy
DD018Oxidase Discs (50 discs / vl)
nebo
GRM445NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine     
g) Průkaz hydrolýzy hippurátu
DD035Hippurate (25 Discs / vl)
nebo
GRM248Ninhydrin A.R.     
h) Průkaz hydrolýzy indoxyl acetátu
RM16953-Acetoxyindole
i) Zjišťování citlivosti (kys. nalidixová a cefalothin) - krevní agar podle Muellera a Hintona
M173Mueller Hinton Agar
s přídavkem sterilní defibrinované ovčí krve dle předpisu
a antibiotické disky
SD050Cephalothin CEP 30 mcg
SD021Nalidixic Acid NA 30 mcg    
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.