Media pro separaci granulocytů

Kodnazev
LS005 Ficoll 400-20%
LS004 GranuloSep? GSM 1119

Žádné další podsložky

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.