Směsi vitamínů a solí a jejich roztoky

Kodnazev
PL017 CHU (N6) Vitamins Solution (1000X)
PL018 Gamborg B5 Vitamins Solution (1000X)
PL019 Gresshoff & Doy (DBM2) Vitamins Solution (1000X)
PL020 Kao & Michayluk Vitamins Solution (100X)
PL021 Linsmaier & Skoog Vitamins Solution (1000X)
PL022 Murashige and Skoog Medium : Vitamins
PL023 Nitsch & Nitsch Vitamins Solution (1000X)
PL024 Schenk & Hildebrandt Vitamins Solution (100X)
PL025 Ferrous Chelated Solution (100X)
PL034 Murashige & Skoog Modified Vitamins Solution (1000X)
PL035 Morel & Wetmore Vitamins Solution (100X)
PL036 Eriksson (ER) Vitamins Solution (1000X)
VP007 Woody Plant Vitamins (100X)
VP008 Anderson Rhododendron Vitamins (100X)
VP009 Ch?e & Pool (C2D) Vitis Vitamins (100X)
VP010 CHU (N6) Vitamins (100X)
VP011 CLC / Ipomoea Vitamins (100X)
VP012 De Greef & Jacobs / Gamborg B5 / Orchid Vitamins (100X)
VP013 DKW / Juglans Vitamins (100X)
VP014 Eriksson (ER) Vitamins (100X)
VP017 Linsmaier & Skoog Vitamins (100X)
VP018 Litvay Vitamins (100X)
VP019 Murashige & Miller (Syngonium Stage I & II) Vitamins (100X)
VP021 Murashige & Skoog Vitamins (100X)
VP022 Murashige & Skoog Modified Vitamins (100X)
VP023 Nitsch Vitamins (100X)
VP024 NLN Vitamins (100X)
VP026 Schenk & Hildebrandt Vitamins (100X)
VP027 Rugini Olive Vitamins (100X)
VP028 Morel & Wetmore Vitamins (100X)
VP029 Staba Modified Vitamins (100X)

Žádné další podsložky

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.