Kod
M081
Název
MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts CV and NaCl

Použití
Pro detekci, izolaci, diferenciaci a stanovení počtů koliformních bakterií a dalších intestinálních patogenů ve vodě, mléce a mléčných výrobcích i v biologickém materiálu. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 21567.
Balení
500G 100G 2.5KG
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

CM0115     MacConkey Agar No. 3

R453802     MacConkey Agar


Příprava
Navažte 51,5 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte až do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
želatinový pepton 17  g
masový pepton 1.5  g
enzymatický hydrolyzát kaseinu 1.5  g
laktosa 10  g
žlučové soli 1.5  g
chlorid sodný 5  g
neutrální červeň 0.03  g
krystalová violeť 0.001  g
agar 15  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,1 ± 0,2

Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.