Kod
M043
Název
Baird Parker Agar Base

Použití
Pro izolaci a stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků z potravin a ostatních materiálů.
Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

276840     Baird Parker Agar Base

CM0275     Baird Parker Agar Base

1.05406     Baird Parker Agar (Staphylococcus Selective Agar Base acc. to Baird Parker)

R452342     Baird Parker Agar Base


Příprava
Navažte 63,0 gramů přípravku do 950 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Ochlaďte na teplotu 45-50°C a asepticky přidejte 50ml žloutkové emulze (FD 045 Egg Yolk Emulsion) a 3ml sterilního 3,5% roztoku teluričitanu draselného (FD 047 Potassium Tellurite 3,5%) nebo 50ml žloutkové emulze s teluričitanem draselným (FD 046 Egg Yolk Tellurite Emulsion). Je-li to nutné, přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky BP Sulpha Supplement (FD 069). Před naléváním na Petriho misky důkladně promíchejte.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
enzymatický hydrolyzát kaseinu 10  g
hovězí extrakt 5  g
kvasničný extrakt 1  g
glycin 12  g
pyrohroznan sodný 10  g
chlorid lithný 5  g
agar 20  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.