Kod
FD052
Název
Potassium Tellurite 1% (1 ml per vial)

Balení
5VL 5X5VL 2VL
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

211917     Tellurite Solution 1%

SR0030     Potassium Tellurite 3.5%

1.05164     Potassium Tellurite Trihydrate


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.