Kod
FD046
Název
Egg Yolk Tellurite Emulsion (50ml / 100 ml per vial)

Použití
recommended for use in Baird Parker Medium for identification of Staphylococci.
Balení
100MLX5VL 100MLX2VL 100MLX1VL
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

SR0054     Egg Yolk Tellurite Emulsion

1.03785     Egg Yolk Tellurite Emulsion

R450332     Egg Yolk Tellurite 100%


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.