Kod
M343
Název
Algae Culture Agar

Použití
Pro izolaci řas z půdy, vody a odpadních vod. Rovněž pro přípravu zásobních kultur řas, používaných jako testační organismy pro zkoušení algicidních látek.
Balení
500G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Příprava
Navažte 16,87 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
dusičnan sodný 1  g
hydrogenfosforečnan (di)draselný 0.25  g
síran hořečnatý 0.513  g
chlorid amonný 0.05  g
chlorid vápenatý 0.058  g
chlorid železitý 0.003  g
agar 15  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.