Detekce reziduí inhibičních látek

Kodnazev
M234 AK Agar No.2 (Sporulating Agar) (Arret and Kirshbaum Medium)
Pro produkci spor kmene Bacillus subtilis ATCC 6633, které jsou využívány jako inokulum v metodách detekce reziduí penicilinu a dalších antibiotik, zejména v mlékárenství.
M140 Antibiotic Assay Medium No. 4 (Yeast Beef Agar)
for detection of Penicillin-G in milk samples using Bacillus stearothermophilus.
M223 Antibiotic Assay Medium No. 6
for induction of spore production in Bacillus subtilis strains used in antibiotic assay.
M1485 Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test Agar (ASS Agar)
for testing the antimicrobial effectiveness of antibiotics and sulphonamides as well as for detecting the presence of antimicrobial substances in milk, urine and other fluids.
M164 Antifungal Assay Agar
Pro stanovení antifungální aktivity farmaceutických výrobků i dalších materiálů plotnovou cylindrovou nebo diskovou metodou.
M1601 Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 7.2
Pro detekci reziduí antimikrobiálních látek v mase a orgánech jatečných zvířat agarovou difúzní metodou, za použití Bacillus subtilis (ATCC 6633) jako testačního mikroorganismu.
M1631 Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 6.0
Pro detekci reziduí antimikrobiálních látek v mase a orgánech jatečných zvířat agarovou difúzní metodou, za použití Bacillus subtilis (ATCC 6633) jako testačního mikroorganismu.
M1632 Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 8.0
Pro detekci reziduí antimikrobiálních látek v mase a orgánech jatečných zvířat agarovou difúzní metodou, za použití Bacillus subtilis (ATCC 6633) nebo Micrococcus luteus (ATCC 9341), jako testačních mikroorganismů.
M1360 Kundrat Agar
for the routine qualitative detection of residues from antibiotics and other chemotherapeutic agents in animal-derived food.
M418 Maintenance Medium for B. subtilis ATCC 6633
for maintenance of Bacillus subtilis ATCC 6633, used as the test organism for microbiological assay of antibiotics.
M931 Nutrient Agar w/ Manganese
for promoting sporulation in Bacillus species.
M849 PM Indicator Agar (Penicillin in Milk Indicator Agar)
for rapid detection of trace amounts of Penicillin in milk in accordance with AOAC.
M1018 Sporulation Broth
Pro kultivaci a podporu tvorby spor u Bacillus subtilis.

Další třídění

Žádné další podsložky

Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.