KodProdukt
M1213 Modified Skim Milk Agar

Použití
Pro kultivaci a stanovení počtů mikroorganismů sledovaných v mlékárenství. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN ISO 6610; 6730 a 8553.
Příprava
Navažte 24,5 g přípravku do 1000 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
enzymatický hydrolyzát kaseinu 5  g
kvasničný extrakt 2.5  g
monohydrát glukosy 1  g
sušené odstředěné mléko 1  g
agar 15  g

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.