Mikrobiologie potravin a krmiv

ČSN ISO 15213 (56 0652)   -   HORIZONTÁLNÍ METODA STANOVENÍ POČTU BAKTERIÍ REDUKUJÍCÍCH SULFITY ZA ANAEROBNÍCH PODMÍNEK RŮSTU

a) Půda k počítání kolonií na plotnách: agar se železem a siřičitanem
M1852IIron Sulphite Agar Modified
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.